Några av våra kunder


Här kan du se ett urval av några av våra kunder.

| Tvättbjörnen | Grönytekontakt | FramWascat


FramWascat är en personaltidning för Electrolux Laundry Systems. Den kommer ut med fyra nummer per år till samtliga anställda. Innehållet produceras i samarbete med en redaktionskommitté på företaget. Vi svarar för grafisk utformning, tryck och distribution.


Ljungby Företagshus
Helsingborgsvägen 11
341 33 Ljungby

Telefon: 070-555 30 86

info@sagaxmedia.se